اجرای طرح داناب در یکی از مدارس شهرستان فهرج

اجرای طرح داناب در یکی از مدارس شهرستان فهرج

کارشناس امور منابع آب شهرستان فهرج با حضور در دبیرستان دخترانه آصف این شهرستان در خصوص بحران کم آبی منطقه و عوارض برداشت بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی صحبت نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، کارشناس امور منابع آب شهرستان فهرج خانم میرزایی با حضور در دبیرستان دخترانه آصف این شهرستان در خصوص بحران کم آبی منطقه و عوارض برداشت بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی صحبت نمود. این کارشناس در ادامه به بررسی و شرح درس (آب سرچشمه زندگی) از کتاب انسان و محیط زیست پرداخت و جلسه با مشارکت دانش آموزان در پرسش و پاسخ پایان یافت .

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات