پایان راه مصرف بیمار گونه آب ،جهنم بی آبی است

پایان راه مصرف بیمار گونه آب ،جهنم بی آبی است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:در این سرزمین کم آب و خشک، آب را در همه بخش ها بیمارگونه اسراف می کنیم و پایان این راه جهنم بی آبی و سرزمینی سوخته است. باید آب را به اندازه مصرف کنیم. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، علایی در جلسه مشترک با هیات مدیره انجمن آب کشاورزان شهرستان چناران ضمن خیرمقدم به مهمانان بر اهمیت و ضرورت همفکری و همکاری با کشاورزان و تشکل های قانونی مردمی گفت: باید این آب و خاک مقدس را از بحران ویرانگر و مرگبار آب نجات دهیم. راه نجات، رسیدن به درک و برداشت و زبان مشترکی از آب و چالش های پیش رو و مدیریت مصرف است. وی با اشاره به این که باید مسئله آب را به مسئله هر خراسانی تبدیل کنیم و طرح همیاران آب را، همیاری همگان برای مصرف بجا و بمقدار آب و ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات