مهلت ارسال پرونده های صدور، تمدید، ارتقا و تغییرات در سال ۹۷ تا ۲۰ اسفند

مهلت ارسال پرونده های صدور، تمدید، ارتقا و تغییرات در سال ۹۷ تا ۲۰ اسفند

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات