تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۵ شهر ایلام در  معاونت امور عمرانی استانداری ایلام

تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۵ شهر ایلام در معاونت امور عمرانی استانداری ایلام

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

نظرات