تعیین سرپرست معاونت  بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه وشهرسازی استان ایلام

تعیین سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه وشهرسازی استان ایلام

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

نظرات