تشریح اتصال استان ایلام به شبکه ریلی و آزاد راهی توسط مدیرکل راه وشهرسازی استان در جلسه شورای برنامه...

تشریح اتصال استان ایلام به شبکه ریلی و آزاد راهی توسط مدیرکل راه وشهرسازی استان در جلسه شورای برنامه...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات