نظارت بر واردات پسماندهای عادی در استان یزد

نظارت بر واردات پسماندهای عادی در استان یزد

نظارت بر واردات پسماندهای عادی توسط کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد و اداره استاندارد صورت گرفت.


به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در راستای اجرای مفاد الحاقیه ۹ کنوانسیون بازل و به منظور نظارت بر واردات ضایعات کاغذ از کشورهای عضو کنوانسیون، کارشناسان این اداره کل و اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی در محل اداره گمرکات استان حضور داشته و نمونه برداری و پلمپ محموله جهت انتقال به آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و بررسی آلودگی یا عدم آلودگی آن صورت پذیرفت.

بدیهی است در صورت عدم تطابق پارامترها بااستانداردهای مربوطه و محرزشدن آلودگی محموله، واردات آنها ممنوع و با هزینه وارد کننده به کشور مبدا برگشت داده خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات