رنگ امیزی جداویل و سرعت گیر ها ومعابر در سطح شهر توسط شهرداری

رنگ امیزی جداویل و سرعت گیر ها ومعابر در سطح شهر توسط شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

منبع خبر

شهرداری عجبشیر

شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

نظرات