رنگ امیزی جداویل و سرعت گیر ها ومعابر در سطح شهر توسط شهرداری

رنگ امیزی جداویل و سرعت گیر ها ومعابر در سطح شهر توسط شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات