لوح تقدیر و تشکر اصناف,کسبه وبازاریان از واحداجرائیات شهرداری جهت ساماندهی بازار

لوح تقدیر و تشکر اصناف,کسبه وبازاریان از واحداجرائیات شهرداری جهت ساماندهی بازار

لوح تقدیر و تشکر اصناف,کسبه وبازاریان از واحداجرائیات شهرداری جهت ساماندهی بازار

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

منبع خبر

شهرداری شوشتر

شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

نظرات