شهرداری شوشتر فرصتی استثنائی برای شهروندان فراهم کرده است

شهرداری شوشتر فرصتی استثنائی برای شهروندان فراهم کرده است

شهرداری شوشتر فرصتی استثنائی برای شهروندان فراهم کرده است

تخفیف ۲۵ درصدی عوارض ساختمانی
این تخفیفات از شنبه ۱۸ اسفند لغایت ۲۸ اسفند دایر می باشد

شهروندان این فرصت را مغتنم بشمارند

https ://sapp.ir/shoushtar.city

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

  منبع خبر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

   نظرات