فعالیتهای عمرانی شهرداری در هفته گذشته

فعالیتهای عمرانی شهرداری در هفته گذشته

آغاز نوسازی و تعویض جداول میادین وبلوارهای سطح شهر

پیاده روسازی و ایجاد باغچه در خیابان شهید باقری

بازگشایی دوربرگردان بلوار شهید میرحسینی تقاطع رسالت  به جهت سهولت در تردد شهروندان محترم

شن ریزی وزیرسازی بلوار ارتش واماده سازی جهت اجرای آسفالت

قیرپاشی واجرای آسفالت بلوار ارتش

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زابل

    منبع خبر

    شهرداری زابل

    شهرداری زابل یک شهرداری در شهر زابل می باشد

      نظرات