بازدید دکتر خمری رئیس ستاد بحران شهرداری از کانالهای ورودی سیلاب

بازدید دکتر خمری رئیس ستاد بحران شهرداری از کانالهای ورودی سیلاب

باتوجه به سیلابهای اخیر در اطراف منطقه سیستان ؛ دکتر خمری شهردار ورئیس ستاد بحران شهرداری زابل بهمراه فرماندار واعضاء ستاد بحران از کانالهای ورودی سیلاب بازدید نمودند

رئیس و اعضای ستاد بحران شهرداری ازکانالهای : پل نهرآب -کانالهای ورودی سیلاب در اطراف منطقه سیستان -پل قرآن و منطقه نیاتک بازدید نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زابل

    منبع خبر

    شهرداری زابل

    شهرداری زابل یک شهرداری در شهر زابل می باشد

      نظرات