تشریح درس آب سرچشمه زندگی برای دانش آموزان در راستای اجرای طرح...

در راستای اجرای طرح داناب مسئول روابط عمومی امور منابع آب فهرج آقای کریمی مهر با حضور در دبیرستان پسرانه شهید نیکویی این شهرستان در خصوص بحران کم آبی منطقه صحبت نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، مسئول روابط عمومی امور منابع آب فهرج آقای کریمی مهر با حضور در دبیرستان پسرانه شهید نیکویی این شهرستان در خصوص بحران کم آبی منطقه صحبت نمود.

وی در ادامه به بررسی و شرح درس (آب سرچشمه زندگی ) از کتاب انسان و محیط زیست پرداخت و پایان جلسه آزمونی در خصوص منابع آبی و مصرف صحیح آب از دانش آموزان گرفته شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات