مرحله نخست طب کار به پایان رسید/ آغاز مرحله دوم در هفته جاری

مدیر امور منابع انسانی، آموزش و رفاه شرکت از پایان یافتن مرحله نخست طب کار با انجام آزمایش و خونگیری ویژه کارکنان شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علی اصغری" با بیان این مطلب اظهار کرد: مرحله اول آزمایشات طب کار از روز شنبه ۲۷ بهمن ماه آغاز و تا ۱۱ اسفند ماه به طول انجامید که در این بازه زمانی با پیگیری های مکرر، تعداد ۴۰۰ نفر از پرسنل در نمونه خونگیری شرکت نمودند که نتایج آزمایشات در دونسخه آماده تحویل به کارکنان می باشد.

وی با بیان اینکه  طب کار شاخه ای از طب است که به بررسی  روابط موجود بین سلامت پرسنل ، توانائی انجام کار ، شرایط کارها و محیط فیزیکی ، شیمیایی و اجتماعی محیط کار می پردازد، تصریح کرد: به عبارت دیگر  رشته ای از طب است که با ادغام جنبه های بالینی و اجرائی و با در نظر داشتن محیط شغلی افراد و گروه ها به نیازهای مربوط به سلامت آنها می پردازد و شامل فعالیت هائی از جمله شناسائی، ارزیابی، درمان، کنترل، پیگیری درمان و پیشگیری از بیماری ها و صدمات مرتبط با کار می باشد و نیز شناسائی محیط های کاری و اثرات مطلوب و یا سوء بر روی سلامت شاغلین و با ارائه پیشنهاد بنحو و شرایط انجام کار و یا تغییر آن جهت حفظ سلامتی و بهره وری با در نظر گرفتن توانائی ها و محدودیت های شاغلین می باشد .

اصغری افزود: به جز موارد مذکور طب کار از جمله فعالیت های اثرگذار دراخذ امتیازهای ارزشیابی شرکت ها می باشد و اجرای آن از تکالیف قانونی می باشد.

وی با اشاره به اینکه شرکت آب منطقه ای تهران در راستای اجرای ماده ۹۲ قانون کار جمهوری اسلامی که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند، ادامه داد:  بایستی برای کلیه افراد مذکور پرونده پرسنلی تشکیل داده شود و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

مدیر امور منابع انسانی، رفاه و آموزش همچنین یادآور شد: با عنایت به مذاکرات انجام پذیرفته با مراکز بهداشت شمال غرب تهران که جزو مراکز دولتی می باشد  و نیز با داشتن کادری مجرب،  نظارت کامل متخصصین طب کار بر روند اجرائی پرسنل و با داشتن مجوزهای مربوطه از دانشگاه علوم پزشکی ایران وفق روال سنوات گذشته  آزمایشات ادواری (طب کار) با محوریت مرکز خدمات جامع سلامت فاضل که هم جوار شرکت می باشد، اجرایی شد.

وی ادامه داد: با بررسی اسامی پرسنل شرکت که تعداد پرسنل مربوطه ۵۳۰ نفر بوده و با در نظر گرفتن کمترین تنش اداری گروه بندی انجام این آزمایشات از واحدهاو معاونت های مختلف مشخص و اطلاع رسانی گردید.

اصغری در پایان با بیان اینکه مرحله دوم طب کار در هفته جاری برگزار می شود، خاطر نشان کرد: این مراحل شامل انجام تست اسپیرومتری(بررسی عملکرد ریه)، سنجش شنوایی، غربالگری و در نهایت معاینه پزشک طب کار می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات