در سالجاری ۱۹۵ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای زنجان، مهندس محمود سرمستی مدیر امور منابع آب شهرستان زنجان عنوان داشت: هدف‌گذاری انسداد چاه های غیرمجاز به منظور تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در این شهرستان ا ست که در صورت پر نمودن کلیه چاه های غیرمجاز به میزان ۳۱۲ میلیون مترمکعب از مازاد برداشت غیر مجاز آب از سفره‌های زیرزمینی جلوگیری می شود.

سرمستی با بیان اینکه مسدود کردن هر چاه بیش از ده میلیون ریال هزینه در بردارد، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۹۵حلقه چاه در شهرستانهای زنجان و سلطانیه پر و مسلوب المنفعه شده که طی آن ۱۲ میلیون متر مکعب آب سفره های زیرزمینی صرفه‌جویی شده است.

وی ادامه داد: برای انسداد چاه‌های غیر مجاز هماهنگی لازم با مراجع قضایی و انتظامی صورت گرفته و از طریق مجاری قانونی اقدام به انسداد چاه های غیرمجاز می شود.

سرمستی خاطرنشان کرد: دستور قضایی انسداد ۳۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در سال جاری اخذ شده بود که از این تعداد ۱۹۵ حلقه با هماهنگی دستگاه قضائی و در معیت عوامل انتظامی پر شده و تعداد ۶۰ حلقه چاه با صدور اخطاریه و پیگیری این امور و بدون تحمیل هزینه به دولت و توسط صاحبان چاهها پر شده است.

مهندس سرمستی تصریح کرد: امید است بتوانیم با برنامه ریزی صورت گرفته  تا پایان سال کلیه ی چاه هائی که دارای رای قطعی از کمیسیون امور آبهای زیرزمینی و یا دیوان محترم عدالت اداری و یا دادگاه تجدید نظر دیوان است را پر و مسلوب المنفعه نماییم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات