اجرای طرح داناب در دو مدرسه شهرستان بافت

اجرای طرح داناب در دو مدرسه شهرستان بافت

در راستای اجرای طرح داناب، کارشناس امور منابع آب شهرستان بافت با حضور در مدرسه فرزانگان (متوسطه دوره اول) و هنرستان دخترانه الزهرا (متوسطه دوره دوم) این شهرستان در خصوص بحران کم آبی منطقه صحبت نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در راستای اجرای طرح داناب کارشناس امور منابع آب شهرستان بافت با حضور در مدرسه فرزانگان (متوسطه دوره اول) در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۹۷ و همچنین هنرستان دخترانه الزهرا (متوسطه دوره دوم) این شهرستان در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۷ در خصوص بحران کم آبی منطقه صحبت نمود. وی در راستای اجرای طرح داناب، ابعاد مختلف موضوع آب در زندگی انسان ها را برای دانش آموزان تشریح کرد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات