برگزاری جلسه کمیته راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

برگزاری جلسه کمیته راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

جلسه کمیته راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه کمیته راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و جمعی از مدیران و کارشناسان، در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۷ در محل اتاق مدیریت عامل برگزار گردید. در این جلسه نسبت به موضوعات مد نظر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات