مدیر پروژه طرح سد و شبکه گرمی چای منصوب شد

مدیر پروژه طرح سد و شبکه گرمی چای منصوب شد

مهندس شهروز شعاعی، طی حکمی به امضای مدیرعامل شرکت به عنوان مدیر پروژه طرح سد و شبکه گرمی چای منصوب شد. به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، طی حکمی به امضای مهندس یوسف غفارزاده، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، مهندس شهروز شعاعی با حفظ سمت به عنوان مدیر پروژه طرح سد و شبکه گرمی چای منصوب شد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات