فرایند نظارت بر ساخت و سازهای شهری در گرو تعامل بین بخشی نهادهای مرتبط

فرایند نظارت بر ساخت و سازهای شهری در گرو تعامل بین بخشی نهادهای مرتبط

در راستای نظارت بر ساخت و سازهای شهری، شهرداری هم گام با سازمان نظام مهندسی بر لزوم شناخت دغدغه ها و چالش های موجود در توسعه شهر تاکید می کند.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد، در جلسه ای که با حضور رئیس و کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در منطقه دو شهرداری تشکیل شد. مهندس سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه۲ شهرداری، توسعه ناهمگون ساخت و ساز را  موجب گسترش تخلفات ساختمانی در شهر دانست و نظارت بر ساخت و سازها و جلوگیری از تخلفات را ضروری تر از گذشته ارزیابی نمود.

دکتر مهدی سالاری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد نیز با بیان این که تعامل نظام مهندسی و شهرداری یک امر ضروری است عنوان کرد: جلسات منظم ماهانه جهت برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق مواردی مانند چگونگی اجرایی نمودن موضوع سازندگان دارای صلاحیت در حوزه ساخت و ساز شهری، تفکیک آپارتمان ها و نقشه های چون ساخت و در قالب یک کارگروه مشترک با حضور عوامل اصلی در حوزه ساخت و ساز در دستور کار قرار گیرد.

وی ضمن تاکید بر لزوم شناخت دغدغه ها و چالش های موجود در توسعه شهر و همچنین طراحی و ایده پردازی برای تحقق آرمان های ایرانی اسلامی اظهار کرد: برای حفظ کالبد شهر یزد و غنا بخشیدن به آن می بایست جایگاه شهرسازی و شهرسازان به طور مشخص در اولویت سازمان های دخیل در امور شهری قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات