نشست هماهنگی آموزش های مجازی و الکترونیک شهرداری ها در مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی تشکیل شد

نشست هماهنگی آموزش های مجازی و الکترونیک شهرداری ها در مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی تشکیل شد

اولین نشست تخصصی هماهنگی آموزش های مجازی و الکترونیکی شهرداری ها با حضور مدیران آموزش و مسئولین آموزش های مجازی و الکترونیکی شهرداری های مشهد، اصفهان و تبریز ۱۹اسفند در مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تشکیل شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی به منظور استفاده از فناوری های نوین در حوزه آموزش و با همکاری شهرداری کلانشهرهای کشور در صدد توسعه و ارتقاء آموزش های مجازی و الکترونیکی برای شهرداری ها و دهیاری های کشور است که این نشست در این راستا و به منظور شناخت وضع موجود تشکیل شد.

در این نشست نمایندگان کلانشهرهای مشهد، اصفهان و تبریز تشریح فرآیند های اجرایی و فنی آموزش های مجازی و الکترونیک در شهرداری های خود را بیان نمودند و در ادامه مقرر شد از پتانسیل های موجود در شهرداری کلانشهرها در زمینه آموزش های مجازی و الکترونیکی برای آموزش دیگر شهرداری های کشور استفاده شود .

همچنین مقرر شد مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با همکاری شهرداری کلانشهرها، عناوین و محتوای آموزش های غیرحضوری تخصصی در حوزه آموزش شهرداران و کارکنان شهرداریها را تهیه و تولید نماید .

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات