کاشت گلهای فصلی در سطح شهر توسط واحد فضای سبز شهرداری عجب شیر

کاشت گلهای فصلی در سطح شهر توسط واحد فضای سبز شهرداری عجب شیر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات