زیر سازی و آسفالت پشت دیوار سنگی کوی رمضان و حصیر آباد

زیر سازی و آسفالت پشت دیوار سنگی کوی رمضان و حصیر آباد

معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه هفت اهواز از اجرای پروژه زیر سازی و آسفالت پشت دیوار سنگی انتهای حصیر آباد وکوی رمضان خبر داد .
به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه هفت اهواز ، پروژه زیر سازی و آسفالت پشت دیوار سنگی اتنهای حصیرآباد و کوی رمضان توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه در حال اجراست .
این معاونت بعد از اتمام پروژه زیرسازی و آسفالت فاز یک کارگری کوی رمضان اینبار همزمان با روکش آسفالت در کوی رمضان فاز ۲ کارگری در پشت دیوار سنگی حصیر آباد و کوی رمضان نیز در حال اجراست .
گفتنی است این عملیات برای رفاه حال شهروندان و بهبود کیفیت معابر در سطح منطقه در حال انجام است .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اهواز

    منبع خبر

    شهرداری اهواز

    شهرداری اهواز یک شهرداری در شهر اهواز می باشد

      نظرات