بازدید شهرداران استان خوزستان از کشتارگاه صنعتی دام در خرمشهر

بازدید شهرداران استان خوزستان از کشتارگاه صنعتی دام در خرمشهر

بازدید شهرداران استان خوزستان از کشتارگاه صنعتی دام در خرمشهر

پس از برگزاری همایش شهرداران استان خوزستان

سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات