آماده سازی المان های نوروزی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج به روایت تصویر

آماده سازی المان های نوروزی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج به روایت تصویر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات