آغاز عملیات آسفالت خیابانها و معابر سطح شهر


آغاز عملیات آسفالت خیابانها و معابر سطح شهر