مانور حمله سایبری و قطع اینترنت در سد و شبکه نیروگاه ارس برگزار شد

مانور حمله سایبری و قطع اینترنت با هدف بررسی وضعیت امنیت سایبری و ارتقای پایداری و امنیت سایبری سیستم های اداری و اتوماسیون صنعتی در تاسیسات سد و شبکه نیروگاه ارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، محمدعلی حسنپور اقدم، رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE اظهار داشت: این مانور در دو مرحله به صورت دورمیزی و عملیاتی با حضور اعضای قرارگاه پدافند سایبری و واحدهای مختلف شرکت طی دو روز در محل ستاد شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و نیز محل سد ارس برگزار شد.

به گفته وی به دنبال مانور دورمیزی سایبری و شناسایی اولیه تهدیدات محتمل سایبری هشدار زرد سایبری برای تاسیسات سد ارس صادر و اعلام آماده باش شد. روز بعد از طریق کمیته رصد و پایش تهدیدات سایبری شرکت، هشدار وضعیت قرمز سایبری به امور بهره برداری و نگهداری سد و نیروگاه ارس اعلام شد که حسب سناریوی تدوین شده، مانور عملیاتی با فرماندهی مدیر بهره برداری و نگهداری سد ارس به عنوان فرمانده حادثه و شرایط اضطراری سایبری آغاز و مراحل مختلف انجام هماهنگی های لازم و قطع اینترنت، ارزیابی آسیب های وارده، جایگزینی خدمات موجود با سیستم های پشتیبان و ... انجام شد.

بر اساس این گزارش، گزارش های لازم لحظه به لحظه به ستاد و دستگاه های مرتبط اطلاع رسانی شد. این مانور با حضور اعضای قرارگاه پدافند سایبری شرکت به مدت سه ساعت ادامه داشت و در طول این مدت ارزیابی های لازم توسط داوران انجام شد و نهایتاً نقاط ضعف و قوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات