بازدید دانش آموزان مقطع...

بازدید دانش آموزان مقطع...

مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد گفت: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه از مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد بازدید و در جریان روند اجرای کار در این مرکز قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنائی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد، حمید دهقان مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد گفت: صبح روز دوشنبه بیستم اسفندماه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه از مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد بازدید و در جریان روند اجرای کار در این مرکز قرار گرفتند.

وی افزود: دانش آموزان ضمن آشنایی با قوانین رانندگی، رفتارهای صحیح ترافیکی را نیز آموختند.

دهقان با اشاره به پایش شهر توسط دوربین های نظارتی در مرکز کنترل ترافیک، گفت: در این مرکز امکان تصویر برداری برای مطالعات ترافیکی، اصلاح هندسی و تقاطع ها وجود دارد و این سامانه با برطرف کردن گره های ترافیکی به دلیل اعمال نظارت، شهروندان را مجاب به اصلاح رفتارهای ترافیکی می کند.

وی عنوان کرد: هدف مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد، توسعه سیستم های کنترل هوشمند ترافیک در سطح شهر است.

مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد با اشاره به این که مرکز کنترل ترافیک نقش مهمی در مدیریت شهری ایفا می کند، یادآور شد: این مرکز در مدیریت بهتر امور شهری نقش بسزایی دارد که توجه به آن حائز اهمیت است.

در این بازدید، کلیه قسمت های این مرکز مورد بازدید قرار گرفت و توضیحات کامل برای دانش آموزان ارائه شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات