مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان از خانم دکتر وطن دوست (دبیر همیاران طبیعت) تجلیل کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان از خانم دکتر وطن دوست (دبیر همیاران طبیعت) تجلیل کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،با حضور مهندس رضاپور مدیرعامل این شرکت از دکتر فرشته وطن دوست فعال زیست محیطی و دبیر سازمان مردم نهاد همیاران طبیعت بدلیل فعالیت در مقوله فرهنگ سازی ومصرف بهینه آب ،اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جامعه روستائی در زمینه بحران آب ،قدردانی کرد. دراین مراسم،مهندس رضاپور بحث جلب مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب و مصرف بهینه آن را مهم ارزیابی کرد و افزود: در عصرحاضر که بحران آب گریبان گیر همه مناطق جهان و بخصوص این منطقه شده است،رسالت سازمانهای مردم نهاد بیش از پیش نمایان می شود. وی به ساخت سازه های آبی در جهت تامین آب مورد نیاز کشاورزان و بهره برداران و تحویل این سازه ها به خودشان اشاره کرد وافزود:در مناطقی که این امر صورت گرفته است ،با توجه به اینکه کشاورزان سازه آبی و آب آن را متعلق به خود میدانند هرگز اجازه نمیدهند تا ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات