اعلام لزوم گذراندن دوره های تکمیلی برای ارتقا پایه از ابتدای سال۹۸

اعلام لزوم گذراندن دوره های تکمیلی برای ارتقا پایه از ابتدای سال۹۸

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات