آغاز به کار کمیته شناسنامه فنی و ملکی

آغاز به کار کمیته شناسنامه فنی و ملکی

در روز دوشنبه  ۹۷/۱۲/۲۰ جلسه معارفه وابلاغ احکام کمیته شناسنامه فنی و ملکی   با حضور مهندس عباسی رئیس سازمان و مهندس الهامی زاده  بعنوان نماینده هیات مدیره در محل سالن جلسات سازمان صورت گرفت و سپس در اولین جلسه این کمیته که متشکل است از:

۱-  جناب آقای مهندس محمد آذرنیا

۲- سرکارخانم مهندس سمیه بیکی

۳- جناب آقای مهندس مهدی فدویان

۴- جناب آقای مهندس محمدرضا شورستانی

۵-  جناب آقای مهندس رضا قلندری

۶-  جناب آقای مهندس محمد الهامی زاده

۷-  جناب آقای مهندس علیرضا گمنام مقدم

۸- جناب آقای مهندس محمدرضا ریاسی

۹- جناب آقای مهندس حسن رضا چهکندی نژاد

۱۰- جناب آقای مهندس حسین بنی اسدی

✅ جناب آقای مهندس محمد الهامی زاده  بعنوان رییس

✅  و جناب آقای مهندس محمدرضا شورستانی بعنوان  دبیر

کمیته انتخاب شدند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات