تشکیل جلسات بررسی مباحث هفتم و نهم در شورای مرکزی


تشکیل جلسات بررسی مباحث هفتم و نهم در شورای مرکزی

جلسات بررسی مباحث هفتم و نهم ارجاع شده از سوی دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان وزارت راه وشهر سازی پس از نظر خواهی از استانها روز سه شنبه ۲۱ اسفند با حضور کارشناسان رشته عمران در محل شورای مرکزی برگزار گردید و پس از بحث و بررسی مقرر شد جمع بندی و ارسال نظرات کارشناسان شورای مرکزی تا ۲۰ فروردین ۹۸ آماده و به دفتر تدوین مقررات ارسال گردد. هماهنگی این جلسات از سوی اقای مهندس مجتبی زاده رییس گروه عمران شورای مرکزی و با سرپرستی دکتر ثابتی عضو گروه تخصصی عمران شورای مرکزی انجام شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات