نشست نخست هیئت اجرایی انتخابات شورای مرکزی دوره هشتم

نشست نخست هیئت اجرایی انتخابات شورای مرکزی دوره هشتم


اولین جلسه هیئت اجرایی انتخابات دوره هشتم شورای مرکزی روز ۲۱ اسفند ۹۷ با حضور کلیه اعضا تشکیل‌ شد و به شرح زیر تصمیم گیری به عمل آمد:
-  هیئت اجرایی آقای مهندس منصور بهادری را به عنوان رئیس، آقای مهندس نیکزاد را به عنوان نایب رئیس و آقای مهندس جوان مجیدی را به عنوان دبیر هیئت اجرایی انتخاب نمودند.
-  با توجه به پیشنهاد هیئت اجرایی در خصوص استفاده از تجربیات برگزارکنندگان قبلی انتخابات مقرر شد از آقای مهندس ولدان به عنوان عضو مدعو در جلسات هیئت اجرایی دعوت به عمل آید.
- آقای امین فخری به عنوان مسئول آی تی و برنامه ریزی سایت انتخاب و معرفی شدندتا زیر نظر رئیس هیئت اجرایی مسئولیت برنامه ریزی انفورماتیک انتخابات را انجام دهد. همچنین آقای نادریان و خانم علیپور به عنوان کارمندان همکار هیئت اجرایی انتخاب شدند و مقرر شد با هماهنگی هیئت رئیسه شورا حکم برای ایشان صادر گردد.
-در خصوص روش رای گیری بحث و بررسی بعمل آمد و مقرر گردید روش رای گیری به صورت الکترونیکی و از طریق پیمانکار ذی‌صلاح انجام گردد.
-هیئت اجرایی انتخابات در خصوص بند ۱ فصل هشتم نظامنامه مصوب نمود که تایید ثبت نام صرفاً به صورت رسید کتبی و با حضور داوطلب یا نماینده رسمی معرفی شده وی در دبیرخانه هیات اجرایی صادر گردد.
-برنامه زمان‌بندی انتخابات با شروع اطلاع رسانی از تاریخ ۹۸/۱/۲۶ و پایان رای‌گیری در هفته آخر تیر ماه ۹۸ به تصویب رسید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات