اطلاعیه ثبت درخواست ظرفیت سال ۹۸

اطلاعیه ثبت درخواست ظرفیت سال ۹۸

واحد کنترل خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد از کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال واجد شرایط که درخواست ظرفیت سال ۱۳۹۸ را دارند، دعوت کرد به استناد بند ۱۳ _ ۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، به منظور ارائه درخواست عقد قرارداد طراحی و نظارت، به واحد خدمات مهندسی سازمان مراجعه فرمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات