دریافت شناسنامه فنی و ملکی پیش نیاز صدور گواهی پایان کار

به دستور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد از این پس شهرداری گواهی اتمام عملیات ویا پایان کار هیچ ساختمانی را بدون اخذ شناسنامه فنی و ملکی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد صادر نمی کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان ،این مطلب در دیدار دکتر سالاری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و مهندس مشایخی مدیر شهرداری منطقه ۴ در جلسه ای که در محل شهرداری آن منطقه تشکیل شد، اعلام گردید.

بر پایه توافق طرفین ،در زمان مراجعه متقاضیان پروانه ساختمان و در مواردی که امکان تخلف از ضوابط شهرسازی به دلیل پیشروی ملک مجاور می رود، کمیته ای مرکب از مهندسین شهرساز به نمایندگی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و مامورین منتخب شهرداری از محل بازدید و گزارش تهیه و طی نامه کتبی به کمیسیون ماده ۵ ارسال و درخواست مجوز خاص می گردد .

از دیگر محورهای مذاکرات طرفین، تهیه نقشه های چون ساخت برای کلیه ساختمان های با بیش از ۶ طبقه و ارتفاع بیش از ۲۳ متر و نیز ساختمانهای گروه با اهمیت بسیار زیاد مذکور در آیین نامه ۲۸۰۰ بود. مالکان این ساختمان ها ملزم به ارائه نقشه چون ساخت جهت گواهی اتمام عملیات ساختمانی و یا دریافت گواهی پایان کار میباشند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات