گزارش تصویری / استقبال از بهار /روایتی از اقدام و تلاش در حوزه فضای سبز

گزارش تصویری / استقبال از بهار /روایتی از اقدام و تلاش در حوزه فضای سبز

روایتی از اقدام و تلاش در حوزه  فضای سبز شهرداری مبارکه

عملیات کاشت بهاره گل و گیاه با هدف استقبال از بهار

کاشت گل های فصلی  و گونه های مقاوملینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات