تراش و روکش آسفالت میدان شهید لشگری

تراش و روکش آسفالت میدان شهید لشگری

تراش و روکش آسفالت میدان شهید لشگری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تاکستان

  منبع خبر

  شهرداری تاکستان

  شهرداری تاکستان

  شهرداری تاکستان یک شهرداری در شهر تاکستان می باشد

   نظرات