کمک‌های شهرداری باید شامل حال شخصیت‌ها و...

کمک‌های شهرداری باید شامل حال شخصیت‌ها و...

شهرداری برای واگذاری املاک خود به غیر، چه در گذشته و چه در حال بایست، از شورای شهر مجوز می‌گرفت و پس از طی مراحل قانونی آن، برای انعقاد قرارداد اقدام می‌کرد. هر گونه توصیه و پیشنهادی از سوی اعضاء شورای شهر نیز باید پس از پشت سرگذاشتن مراحل قانونی، اجرائی شود و پاسخگوی عدم رعایت این موضوع، شهرداری خواهد بود و نه شخص پیشنهاد‌دهنده.

وی افزود: به نظر بنده کمک‌های شهرداری باید شامل حال شخصیت‌ها و تشکل‌هایی شود که بر مبنای قانون شکل گرفته‌اند و وظایفشان نیز بر اساس قانون است. تشکل‌های خود ساخته‌ای وجود دارند که در حوزه های مختلف فعالیت می کنند، خود جوش بوده، مبنای قانونی و جایگاه حقوقی ندارند یا قومی و قشری هستند. کمک شهرداری از اموال عمومی به تشکل‌های اینچنینی قانونی نخواهد بود.

/پایان پیام/

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر قزوین

    منبع خبر

    شورای شهر قزوین

    شورای شهر قزوین یک شورای شهر در شهر قزوین می باشد

      نظرات