طرح داناب؛ آموزش نسلی آگاه و حساس به منابع آب

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی در حاشیه ساخت برنامه تلویزیونی مستند دستاورد ۴۰ توسط شبکه یک سیما گفت: طرح داناب می کوشد تا بتواند دانش آموزان را در موضوع آب به خوبی آموزش دهد و آگاه سازد تا مصرف بهینه آب به صورت یک فرهنگ کارآمد در آینده تثبیت گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس مسعود بهاری در توضیح طرح داناب گفت: طرح ملی دانش‏ آموزی نجات آب که به اختصار از آن با عنوان داناب یاد می‏شود به عنوان یک طرح ملی در کشور اجرا می شود. این طرح دانش‏ آموزان را هدف قرار داده است ،تا مسائل و چالش‏های اصلی حوزه آب اعم از مسائل ارزشی پیرامون آب، مسائل کمی، مسائل کیفی، بحث آب مجازی، ارزش ذاتی و اقتصادی آب و ... در روندی نظام ‏مند به این قشر آموزش داده شود و دانش آموزان را نسبت به موضوع آب آگاه سازد تا مصرف بهینه آب به صورت یک فرهنگ کارآمد در آینده تثبیت گردد.

وی افزود: مسائل فرهنگی، اطلاع رسانی و آموزش مقدم بر کارهای سازه ای و فیزیکی است، احساس مسئولیت بیشتر مدیران، کارشناسان و مردم موجب تشویق و اجرای  فرهنگ صرفه جویی در خانه، خانواده و جامعه می شود و  طرح داناب بخشی از یک طرح جامع است که در آن هردانش آموز یک ناجی آب است و مسئولیت سنگینی را در حفظ منابع آب برعهده دارد .

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی هدف از اجرای این طرح را تربیت نسلی آگاه و دغدغه مند به مسائل آب کشور دانست و  ادامه داد: مخاطبین این طرح در استان مرکزی  ۹۰۰۰۰ دانش آموز،۳۰۰۰ معلم و ۵۰۰ مدرسه است.

مهندس بهاری خاطر نشان کرد: در این طرح تلاش بر آن است تا با استفاده از اقلام آموزشی، مدرسین و مشاورین رابط طرح و همچنین استفاده از ظرفیت های فرهنگی- هنری، دانش آموزان را با عمده چالش های حوزه آب آشنا کرد و راهکارهای برون رفت از بحران را به آنها آموخت.

وی در پایان برگزاری پیش آزمون، پس آزمون و ارزشیابی نهایی را از دیگر اقدامات در جهت تعیین دقیق میزان اثرگذاری این طرح عنوان و  ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرحها باعث افزایش آگاهی مردم و مسئولین در زمینه جایگاه و اهمیت بحران آب و همچنین زمینه ساز صرفه جویی و مصرف بهینه آب در بین آنان باشد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات