مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه:نتایج طرح های تحقیقاتی باید به کار برد برسند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه:نتایج طرح های تحقیقاتی باید به کار برد برسند

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه کمیته تحقیقات که با حضور مدیرعامل, معاونین و اعضای کمیته تحقیقات برگزار گردید بر به کار برد رسیدن طرح‌های تحقیقاتی تاکید گردید. درویشی مدیر عامل شرکت با اشاره به اهمیت تحقیقات کاربردی در تبیین رسالت های سازمانی و پاسخ به برخی از مسائل بغرنج که نمی‌توان با روش های جاری آن را حل کرد; اهمیت به تحقیقات را جزو برنامه‌های خود دانست و بر ارتقاء جایگاه تحقیقات در شرکت تاکید نمود. مدیرعامل شرکت با اشاره به لزوم استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی در فعالیت‌های شرکت, پویایی کمیته تحقیقات را امری انکار ناپذیر دانست و بر همکاری همه بخش‌ها با گروه تحقیقات کاربردی توام با مشارکت فعالانه همکاران جوان, محقق و نخبه در این بخش تاکید داشت. در ادامه وحدتی مدیر دفتر مطالعات با بیان راهکارهای اجرایی برای به ثمر نشستن طرح‌های تحقیقاتی, ارتقاء جایگاه سازمانی تحقیقات را لازمه ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات