مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه:نتایج طرح های تحقیقاتی...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه:نتایج طرح های تحقیقاتی...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه کمیته تحقیقات که با حضور مدیرعامل, معاونین و اعضای کمیته تحقیقات برگزار گردید بر به کار برد رسیدن طرح‌های تحقیقاتی تاکید گردید.

درویشی مدیر عامل شرکت با اشاره به اهمیت تحقیقات کاربردی در تبیین رسالت های سازمانی و پاسخ به برخی از مسائل بغرنج که نمی‌توان با روش های جاری آن را حل کرد;  اهمیت به تحقیقات را جزو برنامه‌های خود دانست و بر ارتقاء جایگاه تحقیقات در شرکت تاکید نمود. مدیرعامل شرکت با اشاره به لزوم استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی در فعالیت‌های شرکت, پویایی کمیته تحقیقات را امری انکار ناپذیر دانست و بر همکاری همه بخش‌ها با گروه تحقیقات کاربردی توام با مشارکت فعالانه همکاران جوان, محقق و نخبه در این بخش تاکید داشت.

در ادامه وحدتی مدیر دفتر مطالعات با بیان راهکارهای اجرایی برای به ثمر نشستن طرح‌های تحقیقاتی, ارتقاء جایگاه سازمانی تحقیقات را لازمه تحول در بخش تحقیقات دانست و از  آمادگی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت با گروه تحقیقات کاربردی خبر داد. در ادامه طاهری سرپرست گروه تحقیقات کاربردی نیز با اشاره به مشکلات و مسائل تحقیقات در شرکت,  رسیدگی به مطالبات محققان, نظارت دقیق بر طرحها و تلاش برای به کار گیری نتایج طرحها توسط بخش های مختلف سازمان و نیز دستگاههای مرتبط را لازمه تحول در تحقیقات دانست و اظهار امیدواری کرد رویکرد نو مدیریت ارشد شرکت بتواند راه رسیدن به مطلوب در پژوهش‌های کاربردی را هموار سازد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات