اجرای برنامه سازگاری با کم آبی در استان ضروری است

اجرای برنامه سازگاری با کم آبی در استان ضروری است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با تشریح وضعیت منابع آب در این استان، ضرورت اجرای برناه سازگاری با کم آبی را یادآور شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس غفارزاده عدم تناسب میزان مصرف در بخش های سه گانه شرب، صنعت و کشاورزی با حجم منابع آب تجدیدپذیر را زنگ خطری برای تامین آب آیندگان برشمرد و ضرورت اجرای برنامه سازگاری با کم آبی را برای ایجاد تناسب لازم بین میزان مصرف و حجم منابع تجدیدپذیر را خاطرنشان کرد.

وی با اشاره به این که در سطح دنیا بیش از ۲ میلیارد نفر وجود دارند که به آب سالم دسترسی ندارند، برخورداری ۹۷ درصد مردم کشور از آب سالم و بهداشتی را یادآور شد و افزود: در حال حاضر در استان آذربایجان شرقی ۸۵ درصد از منابع آب تجدیدپذیرمان را مصرف می کنیم که بر اساس شاخص های جهانی عملا از سهم نسل های آینده و حقابه محیط زیست نیز صورت می گیرد و با ادامه این روند نیاز به تدوین برنامه سازگاری با کم آبی بیش از پیش حس می شود تا ضمن تثبیت میزان منابع آب، ضمانتی برای تامین آب نسل های آتی باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات