اولین جشنواره نظام پیشنهادات  در شرکت آبفای شهری ا ستان سمنان برگزار گردید

اولین جشنواره نظام پیشنهادات در شرکت آبفای شهری ا ستان سمنان برگزار گردید

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

منبع خبر

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

نظرات