اولین جشنواره نظام پیشنهادات در شرکت آبفای شهری ا ستان سمنان برگزار گردید

اولین جشنواره نظام پیشنهادات در شرکت آبفای شهری ا ستان سمنان برگزار گردید

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات