معارفه سرپرست اداره حراست و امورمحرمانه شرکت آب وف...

معارفه سرپرست اداره حراست و امورمحرمانه شرکت آب وف...

معارفه سرپرست اداره حراست و امورمحرمانه شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی

سرپرست اداره حراست و امورمحرمانه شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی معارفه شد.

درمراسمی که به همین مناسبت ترتیب یافته بود، قدرت قنبری به عنوان سرپرست اداره حراست و امور محرمانه شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی معرفی و از خدمات وتلاش های معصوم صفری در طول مدت تصدی مسئولیت قدردانی شد.

قنبری، همزمان مسئولیت اداره حراست وامور محرمانه شرکت آب وفاضلاب شهری آذربایجان غربی را نیز عهده دار بوده و معصوم صفری پس از ۳۴ سال خدمت به افتخار بازنشستگی نایل شده است.

دراین مراسم علیرضا رضوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی با بیان اینگه واحدهای حراست، چشم بینا وگوش شنوای دستگاه های اجرایی هستند، اظهار داشت: حفاظت از اسناد، حفاظت فیزیکی و مهمتراز همه صیانت از دستاوردهای نظام درحیطه مسئولیت های این واحد قرار دارد.

علیرضا رضوی، حراست را مشاوری امین برای مدیران عنوان کرد و افزود: رصد مشکلات و درکنار مدیر بودن، حراست را به بازویی مطمئن و قوی در دستگاه های اجرایی تبدیل کرده که بایستی قدردان این نعمت ها باسیم.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات