شبکه ۲۰ کیلوولت دومداره جاده طزره دامغان افتتاح شد

شبکه ۲۰ کیلوولت دومداره جاده طزره دامغان افتتاح شد

با اعتبار بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال ؛

شبکه ۲۰ کیلوولت دومداره جاده طزره دامغان افتتاح شد

پروژه احداث شبکه ۲۰ کیلو ولت هوایی دومداره جاده طزره شهرستان دامغان افتتاح و به بهره برداری رسید.

مدیر توزیع برق شهرستان دامغان با اعلام این خبر بیان داشت : به منظور کاهش تلفات انرژی الکتریکی ، افزایش قابلیت اطمینان خطوط برق رسانی و توسعه فیدر ۲۰ کیلوولت و ارتباط شبکه از پست ۶۳ کیلوولت مهماندوست واقع در جاده طزره ، این پروژه به همت گروه های اجرایی این مدیریت به اجرا درآمده است .

وی اظهار داشت : برای عملیاتی نمودن این طرح عمرانی برق رسانی ، نصب ۱۴۶ اصله پایه برق ، ۴۷۲ متر کابلکشی ۲۰ کیلوولت زمینی و هشت هزار متر خط دومداره فشار متوسط احداث گردیده است .

وی تصریح کرد : مبلغ ۱۲ میلیارد و ۱۹۶ میلیون ریال هزینه برای بهره برداری از این پروژه برقی صرف شده است .

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات