انتصاب جدید در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

گفتنی است؛ آقای محمد رحیم خانی، در تاریخ ، بیستم اسفند ماه سال جاری، با بیش از سی سال خدمت ، با کوله باری از تجربه مدیریتی سنگر  خدمت به مردم در صنعت برق را ترک و به افتخار بازنشستگی، نائل شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات