لزوم استفاده از ویرایش سوم مبحث سیزدهم

واحد آموزش سازمان اطلاعیه ای خطاب به مهندسین رشته تاسیسات برقی ساختمان در خصوص لزوم استفاده از ویرایش سوم مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان صادر کرد.

در این اطلاعیه به اطلاع کلیه طراحان و ناظرین محترم رشته تاسیسات برقی می رساند در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ویرایش سوم مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان "طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها" توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه، تدوین و تصویب گردیده است و از تاریخ ۹۷/۱۲/۱۵ لزوم استفاده از ویرایش سوم الزامی بوده و اعتبار ویرایش دوم (چاپ ۸۲) منقضی بوده است و جهت طراحی تاسیسات برقی قابل استناد نمی باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات