برگزاری جلسه طرح صیانت از منابع آ ب استان قم

دومین جلسه کارگروه مدیریت مصرف، اطلاع رسانی و باز چرخانی آب طرح صیانت از منابع آ ب استان قم روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۳ با حضور مدیرکل پیشگیری از جرم اداره کل دادگستری ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم و سایر اعضاء کارگروه در سالن جلسات آب منطقه ای برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: احمد حاجی حسینی مسگر مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم و دبیر کارگروه در بیان مهمترین  مصوبات جلسه موارد ذیل را مورد تاکید قرار دادند: ۱- عدم ارائه تسهیلات از قبیل برق، وام، کود، سم و... به چاههای غیر مجاز و و چاههای که دارای اضافه برداشت می باشند ۲- انعقاد تفاهم نامه  همکاری بین شرکت آب منطقه ای قم، بسیج و دادگستری جهت استفاده از ظرفیت بسیج در راستای حفظ و صیانت از منابع آبی استان ۳- همایش مشترک بین سازمانها ، ادارات و ذینفعان و بهره برداران از منابع آب استان در سال آینده ۴- ارائه گزارش مکتوب از اقدامات سازمان جهاد کشاورزی در رابطه با خدمات ارائه شده به چاههای غیر مجاز ، الگوی کشت استان، و... ۵- ارائه گزارش  اقدامات صورت گرفته شهرداری  درخصوص میزان مصرف سرانه آب فضای سبز و  سهم استفاده از چاهها، شبکه شرب و پساب استان  در حال حاضر.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قم

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قم

    شركت آب منطقه‌ای قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات