ارتقاء بهره وری اکیپهای گشت و بازرسی با برگزاری جلسات آموزشی

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: به منظور ارتقاء بهره وری اکیپهای گشت و بازرسی، این دفتر اقدام به آموزش این اکیپ ها در سطح استان و در قالب برگزاری جلسات آموزشی با حضور مدیران، کارشناسان شهرستان و کارشناسان اکیپ های گشت و بازرسی کرده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس میترا جودکی افزود: آشنایی با اهداف پروژه، آشنایی با قانون توزیع عادلانه آب و آئین نامه اجرایی آن، تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و منابع آب سطحی، مبانی فنی و حقوقی برداشت مصالح رودخانه ای، آشنایی با وظایف قانونی مامورین دارای ابلاغ ماده ۳۰، آشنایی با نحوه گزارش دهی و تکمیل فرم های مربوط به بازدیدهای صحرایی، آموزش پایه کار با GPS و استفاده از نرم افزار Google Earth و...، آشنایی با نحوه تکمیل فرمهای همسان گزارش دهی (فرمهای چهارگانه)، آشنایی با نحوه تکمیل فرمهای ارزیابی گروههای گشت و بازرسی  (فرمهای شش گانه) و آموزش نحوه تکمیل فرمهای گزارش ماهیانه و سالیانه عملکرد مهندسی رودخانه در شهرستانها از جمله موارد آموزشی مطرح شده در این جلسات بود.

مهندس جودکی ادامه داد: این آموزش ها برای گروههای گشت و بازرسی در شهرستانهای خنداب،اراک، دلیجان و محلات، شازند، فراهان، خمین، کمیجان، تفرش و آشتیان و ساوه و زرندیه برگزار شد.

وی با اشاره به جزوه های آموزشی تهیه شده برای این جلسات اظهار داشت: تعاریف و واژه ها، آشنایی با قوانین و آئین نامه ها، آشنایی با وظایف گروههای گشت و بازرسی، آشنایی با اهداف و پروژه های مهندسی رودخانه، مبانی تعیین حد بستر و حریم، مبانی فنی و حقوقی برداشت مصالح رودخانه ای و  فرمهای همسان گروههای گشت و بازرسی از موارد مطرح شده در جزوه های آموزشی گروههای گشت و بازرسی می باشد.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای مرکزی همچنین به برگزاری کارگاه آموزشی گروههای گشت و بازرسی مهندسی رودخانه ها با حضور مدیرعامل، معاون حفاظت و بهره برداری و کلیه مدیران ادارات منابع آب شهرستانها، کارشناسان فنی و حقوقی و گروههای گشت و بازرسی اشاره کرد و گفت: موضوعاتی چون خلاصه وضعیت رودخانه ها و مسیلهای استان مرکزی، عملکرد مهندسی رودخانه شرکت، لزوم تقویت گروههای گشت و بازرسی مهندسی رودخانه،تشریح شرح خدمات گروههای گشت و بازرسی مرتبط با مهندسی رودخانه، اهم وظایف شرکت مشاور یا پیمانکار،اهم وظایف رابط مشاور و فرمهای همسان گروههای گشت و بازرسی از مسائل مطرح شده در این کارگاه بود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات