مجمع خیرین برای نجات آب از بزرگ ترین گمشده های مدیریت آب کشور است

مجمع خیرین برای نجات آب از بزرگ ترین گمشده های مدیریت آب کشور است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد علایی که در اولین مجمع عمومی خیرین و جهادگران افتخاری حفظ احیا و نجات آب در شهر نیشابور سخنرانی می کرد گفت: امروز به لطف خدا گام بلندی در راستای ایجاد حاکمیت کار آمد آب برداشته خواهد شد. جمعی از بهترین بندگان خدا دست بدست هم داده اند تا آب را که هر چیز زنده ای از آن خلق شده نجات دهند؛ نیاکان ما باور داشته اند در سرزمین خشک و کم آب زندگی می کنند که در آن آب گرانقدرترین هدیه بی نظیر خداست و شرط بقا سازگاری با کم آبی است. از اینرو قدر آب را می دانستند و حرمتش را نگه می داشتند؛ به اندازه مصرفش می کردند و اسراف و آلودنش و تجاوز به حقابه طبیعت و انسان های دیگر را گناه و بدور از اخلاق و جوانمردی می دانستند. آنها با این باورها تمدن ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات