تقدیر مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان از دادستان شهرستان ابهر

تقدیر مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان از دادستان شهرستان ابهر

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس رضاپور مدیرعامل این شرکت با اهداء لوح سپاس به پاس زحمات ، همکاری و مساعدت های دادستان شهرستان ابهر در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی از ایشان قدردانی نمود. این گزارش حاکی است ،با عنایت به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی دشت ابهر و لزوم حفاظت و صیانت از منابع آبی شهرستان و همچنین در راستای اجرای مفاد صورتجلسه حفظ حقوق بیت المال، طاهری مدیر منابع آب شهرستان ابهر به اتفاق نماینده حقوقی با جعفری پطرودی دادستان ابهر دیدار و لوح سپاسی از سوی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای را به وی اهداء کرد. در این جلسه دادستان ابهر بر حفاظت و صیانت از حقوق بیت المال و حفاظت از منابع آبی و انسداد چاههای غیر مجاز و بازگشایی تصرفات حادث شده در بستر و حریم رودخانه ها تاکید نمود. در ادامه طاهری اجرای دستورات و احکام قضایی را ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات